Posts by Moderator1 (1136)


Read one of these posts aloud to get your reading score and assessment instantly. You can listen to the post before you start practicing. And you can earn badges for good recordings.


Thay thế nhiên liệu hóa thạch

Các loại nhiên liệu thương mại chính được sử dụng trên toàn thế giới ngày nay là khí đốt tự nhiên, xăng, nhiên liệu hàng không, dầu diesel, dầu nhiên liệu và nhiên liệu rắn như than đá. Các nhiên liệu hóa thạch thương mại này có thể được thay thế bằng nhiên liệu sinh học và nhiên liệu rắn có nguồn gốc từ sinh khối bằng cách sử dụng các công nghệ chuyển đổi. Có các nguồn sinh khối cụ thể phù hợp với từng công nghệ chuyển đổi. Ví dụ, cây đường là nguyên liệu tốt để chuyển hóa cồn sinh học, và dầu đậu nành là nguyên liệu lý tưởng để sản xuất dầu diesel sinh học.


Read aloud Original post

Voice: Vietnamese (Vietnam) - female voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badge69
English speaking result silver badge69
English speaking result bronze badge65

Заміна викопного палива

Основними комерційними видами палива, які сьогодні використовуються в усьому світі, є природний газ, бензин, авіаційне паливо, дизельне паливо, мазут і тверде паливо, наприклад вугілля. Це комерційне викопне паливо можна було б замінити біопаливом і твердим паливом, отриманим з біомаси, використовуючи технології перетворення. Існують конкретні ресурси біомаси, які добре підходять для кожної технології перетворення. Наприклад, цукрові культури є хорошою сировиною для перетворення біоетанолу, а соєва олія ідеально підходить для виробництва біодизеля.


Read aloud Original post

Voice: Ukrainian (Ukraine) - female voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badge54
English speaking result silver badge54
English speaking result bronze badge51

Fosil yakıtların değiştirilmesi

Bugün dünya çapında kullanılan başlıca ticari yakıtlar doğal gaz, benzin, havacılık yakıtı, dizel, fuel oil ve kömür gibi katı yakıtlardır. Bu ticari fosil yakıtlar, dönüşüm teknolojileri kullanılarak biyoyakıtlar ve biyokütleden elde edilen katı yakıtlar ile değiştirilebilir. Her bir dönüştürme teknolojisine çok uygun belirli biyokütle kaynakları vardır. Örneğin, şeker bitkileri biyoetanol dönüşümü için iyi hammadde malzemeleridir ve soya fasulyesi yağı biyodizel üretimi için idealdir.


Read aloud Original post

Voice: Turkish (Turkey) - male voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badge66
English speaking result silver badge54
English speaking result bronze badge54

ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล

เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ที่สำคัญที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเบนซิน เชื้อเพลิงการบิน ดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงแข็ง เช่น ถ่านหิน เชื้อเพลิงฟอสซิลเชิงพาณิชย์เหล่านี้สามารถแทนที่ด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงแข็งที่ได้จากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีการแปลง มีทรัพยากรชีวมวลเฉพาะที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีการแปลงแต่ละอย่าง ตัวอย่างเช่น พืชน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอเอทานอล และน้ำมันถั่วเหลืองเหมาะสำหรับการผลิตไบโอดีเซล


Read aloud Original post

Voice: Thai (Thailand) - female voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badgeNot claimed yet
English speaking result silver badgeNot claimed yet
English speaking result bronze badgeNot claimed yet

శిలాజ ఇంధనాలను భర్తీ చేయడం

నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉపయోగించే ప్రధాన వాణిజ్య ఇంధనాలు సహజ వాయువు, గ్యాసోలిన్, విమాన ఇంధనం, డీజిల్, ఇంధన నూనెలు మరియు బొగ్గు వంటి ఘన ఇంధనాలు. ఈ వాణిజ్య శిలాజ ఇంధనాలను మార్పిడి సాంకేతికతలను ఉపయోగించడం ద్వారా బయోమాస్ నుండి పొందిన జీవ ఇంధనాలు మరియు ఘన ఇంధనాలతో భర్తీ చేయవచ్చు. ప్రతి మార్పిడి సాంకేతికతకు బాగా సరిపోయే నిర్దిష్ట బయోమాస్ వనరులు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, చక్కెర పంటలు బయోఇథనాల్ మార్పిడికి మంచి ఫీడ్‌స్టాక్ పదార్థాలు, మరియు సోయాబీన్ నూనె బయోడీజిల్ ఉత్పత్తికి అనువైనది.


Read aloud Original post

Voice: Telugu (India) - female voice


Current badge scores for this post:
English speaking result gold badge41
English speaking result silver badge40
English speaking result bronze badge38
1 2 ... 228

My profile

Not signed in

Profile image


Icons made by Freepik/ BiZkettE1 from www.flaticon.com


Privacy Policy | Cookie Policy | Terms and Conditions | Disclaimer | Contact


thefluent.me is aGoogle Cloud Community features thefluent.me

We are happy to announce the Google Cloud Community features thefluent.me in this article: "Using AI to Improve Spoken Language Fluency"

Read the Article